POGOJI POSLOVANJA

 1. Splošno

Splošni pogoji Športnega društva Akrojoga Ljubljana (v nadaljevanju: Splošni pogoji) urejajo način poslovanja Športnega društva Akrojoga Ljubljana in predpisujejo pravila v zvezi z uporabo spletnega portala www.acro-connection.com, ki ga upravlja Športno društvo Akrojoga Ljubljana (v nadaljevanju tudi izvajalec vadb), Staničeva ulica 31b
1000 Ljubljana, matična številka 2700808000, davčna številka 74800566.

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani www.acro-connection.com (uporablja piškotke) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), priporočil GZS, mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje in z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Pogodbeno (obligacijsko) razmerje med Športnim društvom Akrojoga Ljubljana kot izvajalcem vadb in udeležencem tečaja (v nadaljevanju: tečajnik), nastane v trenutku, ko stranka odda (popolnoma) izpolnjeno prijavnico preko spletne strani www.acro-connection.com ali osebno v sprejemni pisarni športnega društva. Z oddajo (popolne) prijavnice se slednji zaveže, da sprejema in da bo spoštoval veljavne Splošne pogoje in Politiko o varovanju zasebnosti, ki so objavljeni na spletni strani www.acro-connection.com. Za mladoletne osebe mora prijavnico izpolniti in oddati njegov zakoniti zastopnik (starši, skrbniki).

 

 1. Storitve in drugi produkti

Športno društvo Akrojoga Ljubljana kot izvajalec storitev opravlja naslednje dejavnosti:

 • poučevanje akrojoge v živo,
 • poučevanje gimnastike v živo,
 • poučevanje plesa v živo,
 • organiziranje akrobatskih, gimnastičnih in plesnih prireditev,
 • organiziranje in izvajanje nastopov akrojoge,
 • organiziranje in izvajanje izobraževalnih programov,
 • nudenje strokovne pomoči in informacij,
 • občasno organiziranje drugih oblik športne vadbe, ki pripomorejo h kvaliteti gimnastičarja, plesalca in akrojogista (npr. joga, pilates),
 • poučevanje prek spleta (»v živo« in preko vnaprej posnetih videoposnetkov),
 • prodaja športnih pripomočkov in opreme preko spleta.

 

 1. Informacije o vadbah

Aktualne informacije glede izvajanih programov (pričetek in trajanje tečajev, vadbene vsebine in razpored, učitelji tečajev, cena tečajev), so dostopne na spletni strani www.acro-connection.com, na telefonski številki 051659754 in na elektronskem naslovu info@acro-connection.com.

 

 1. Cenik vadb in način plačila

Aktualen cenik vadb Športnega društva Akrojoga Ljubljana je objavljen na spletni strani www.acro-connection.com, in sicer:

 • spletni program akrobatike v paru: 20,00 EUR/spletni program 
 • mesečna vadnina za dvoranski tečaj akro v paru 1x tedensko(»v živo«): 50 EUR/osebo/BREZ VEZAVE
 • mesečna vadnina za dvoranski tečaj akro v paru 1x tedensko(»v živo«): 45 EUR/osebo/ob 3-MESEČNI VEZAVI
 • mesečna vadnina za dvoranski tečaj akro v paru 1x tedensko(»v živo«): 40 EUR/osebo/ob LETNI VEZAVI
 • mesečna vadnina za dvoranski tečaj akro v paru 2x tedensko(»v živo«): 60 EUR/osebo/BREZ VEZAVE
 • mesečna vadnina za dvoranski tečaj akro v paru 2x tedensko(»v živo«): 55 EUR/osebo/ob 3-MESEČNI VEZAVI
 • mesečna vadnina za dvoranski tečaj akro v paru 2x tedensko(»v živo«): 50 EUR/osebo/ob LETNI VEZAVI
 • študenti s kodo:student prejmejo 10% popust
 • vadnina za posamezno vadbo (ti. »odprti termin«): 12,50 EUR/osebo

Vse cene vadb so brez DDV-ja (Športno društvo Akrojoga Ljubljana ni zavezanec za plačilo DDV).

Vadnina se plača preko spletnega plačila s kreditno kartico zadnji dan v mesecu za naslednji mesec (primer: 30.9 bo izvedeno plačilo za oktober). 

Posameznik mora vsaj 5 delovnih dni pred plačilom novega meseca javiti, da bo prenehal z vadbo. Število prostih mest na tečaju je omejeno in s plačilom zavzema mesto na tečaju. Zato vračila denarja v tem primeru ni.

On-line dostop do spletnih vsebin se omogoči takoj zatem, ko je plačilo vadnine evidentirano na transakcijskem računu Športnega društva Akrojoga Ljubljana. Do spletnih vsebin se dostopa preko uporabniškega imena in gesla, ki ga tečajnik ustvari sam.

Plačilo vadnine se opravi na preko PayPala ali s kreditno kartico (preko Stripe).

 

 1. Upoštevanje odsotnosti na vadbah in znižanje oziroma vračilo mesečne vadnine

Če tečajnik vnaprej pisno napove izostanek v trajanju (najmanj) 4 tedne, se mesečna vadnina ne zaračuna.

Če tečajnik vnaprej pisno napove izostanek v trajanju (vsaj) 2 tedna, se mu zaračuna sorazmerno znižana mesečna vadnina.

Vračilo plačane mesečne vadnine se izvede v primeru odsotnosti iz zdravstvenih razlogov (npr. bolezni, poškodbe) ali višje sile, pod pogojem, da ta odsotnost neprekinjeno traja najmanj tri (3) tedne. V primeru zdravstvenih zadržkov je potrebna predložitev pisnega zdravniškega potrdila.

Vračilo plačane mesečne vadnine za »on-line« tečaj akrojoge se izvede tudi v primeru, če je od dneva prvega dostopa do spletnih posnetkov minilo največ 14 (koledarskih) dni, pod pogojem, da si je tečajnik ogledal največ tri (3) videoposnetke vadb (ti. »varnostni pečat«). 

 

 1. Lastna odgovornost in nezgodno zavarovanje

Udeležba na on-line vadbah ali vadbah v dvorani je prostovoljna in se v celoti izvaja na lastno odgovornost tečajnika oziroma njegovih zakonitih zastopnikov (staršev, skrbnikov), zato  Športno društvo Akrojoga Ljubljana ne nosi nobene odgovornosti. Tečajnik naj se pred vadbo z izbranim osebnim zdravnikom posvetuje o svojih morebitnih zdravstvenih omejitvah (npr. bolezni, poškodbe).

Nezgodno zavarovanje ni vključeno v ceno vadnine, zato nosi odgovornost za nezgodo oziroma za poškodbo sebe ali drugih udeležencev vsak tečajnik sam.

 

 1. Varstvo avtorske pravice

Gradivo na spletni strani www.acro-connection.com in on-line posnetki vadb so v lasti Športnega društva Akrojoga Ljubljana in je vse zaščiteno kot avtorsko delo ali druga oblika intelektualne lastnine. Vsako kopiranje, razpošiljanje, prenos, objavljanje, povezovanje ali drugo spreminjanje teh gradiv oziroma posnetkov (brez predhodnega pisnega soglasja  Športnega društva Akrojoga Ljubljana) je strogo prepovedano in kaznivo (147., 148. in 149. člen Kazenskega zakonika). Vsaka ugotovljena kršitev avtorskih pravic se kaznuje tudi s takojšnjim odvzemom dostopa do on-line posnetkov.

 

 1. Uporaba prava in pristojnost sodišča

Pravna razmerja med tečajnikom in Športnim društvom Akrojoga Ljubljana se urejajo na podlagi veljavnih predpisov Republike Slovenije.

Morebitni spori med tečajnikom in Športnim društvom Akrojoga Ljubljana se prioritetno rešujejo po mirni oziroma zunajsodni poti, če pa to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

 

 1. Veljavnost splošnih pogojev

Predmetni splošni pogoji poslovanja Športnega društva Akrojoga Ljubljana veljajo od 01/01/2022 dalje in se uporabljajo do preklica oziroma do objave posodobitev in sprememb na spletni strani www.acro-connection.com.

 

Ljubljana, 01/09/2023

predsednik društva: Matjaž Pezdirc